Genderqueer, non-binair, genderfluïde

We delen mensen vaak in in ‘man’ of ‘vrouw’, maar er is meer diversiteit. De tweedeling man/vrouw is een versimpeling van de werkelijkheid. Eigenlijk is er meer mogelijk. Tussen ‘man’ en ‘vrouw’ zitten allerlei variaties op mannelijkheid en vrouwelijkheid, of eigenlijk: menselijkheid.

Non-binair en genderqueer

Als je de indeling man/vrouw te krap of te beperkt vindt, kun je jezelf op allerlei manieren benoemen. Je kunt je bijvoorbeeld non-binair noemen: dat betekent dat je niet het een of het ander bent; je ontstijgt de tweedeling. Genderqueer betekent eigenlijk ook dat je geen vaste genderidentiteit hebt, of dat je tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid beweegt. Queer kan trouwens ook gaan over je seksuele voorkeur.

Genderfluïde

Genderfluïde is ook een mooi woord voor mensen die niet passen bij man of vrouw. Fluïde betekent letterlijk vloeibaar. Alsof de normen en vaststaande ideeën over jongens en meiden, mannen en vrouwen kunnen smelten en wegvloeien.

Deze woorden geven allemaal aan dat je jezelf buiten hokjes plaatst, maar ook dat je het niet eens bent met de hokjes. Gender is geen gegeven, het komt in allerlei vormen, en je kunt het zelf vormgeven zoals je wilt.