Hoe ondersteun je LHBTIQ+ jongeren?

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om LHBTIQ+ jongeren goed te ondersteunen. Lees hieronder de handvatten en tips. Bekijk ook de filmpjes van Anna en Mick en Romy en Tessa om te zien hoe andere docenten LHBTI leerlingen ondersteuning hebben geboden.

10 tips voor ondersteuning en hulp

 • Maak het onderwerp bespreekbaar, durf te vragen, maar geef ook ruimte om vragen niet te beantwoorden.
 • Ga er niet automatisch vanuit dat mensen heteroseksueel zijn en cisgender (niet transgender).
 • Stel open vragen over verliefde gevoelens, relaties, over man- of vrouwzijn en mannelijkheid en vrouwelijkheid i.p.v. gesloten vragen of verplichte invulvelden (ook op formulieren, webteksten).
 • Faciliteer of moedig ontmoeting tussen LHBT-jongeren aan (switchboard.nl)
 • Ken mogelijke struggles voor LHBT-jongeren.
 • Versterk de eigen kracht van de jongere; o.a. zich zelf accepteren.
 • Houd er rekening mee dat veel LHBT’s (deels) in de kast zitten en wees zorgvuldig met geheimhouding.
 • Ken de partners zoals belangenbehartigers bijvoorbeeld COC, antidiscriminatie bureau, Transvisie zorg.
 • Signaleer discriminatie van LHBT’s.
 • Signaleer onveilige situaties van LHBT’s in gezin en wijk en schakel deskundigheid in.

 

Wat je beter niet kunt doen?

Ga er niet vanuit dat LHBTIQ+ voor iedereen gewoon is; ‘het is toch geaccepteerd’. Wek hierover ook geen valse verwachtingen. Probeer ook niet een coming out als vanzelfsprekend te stimuleren. Voor de één kan een coming out prima zijn, maar voor sommigen is dat niet altijd een optie. Ook daar mag ruimte voor zijn.

Vragen die je kunt stellen bij individuele gesprekken

 • Ben je wel eens verliefd geweest?
 • Ben je met iemand aan het daten?
 • Heb je wel eens nagedacht over wat voor mensen je leuk vind?
 • Als je vriend(inn)en het hebben over jongens/meisjes/non-binaire mensen …wat denk jij dan?
 • Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?
 • Hoe zou jij willen dat anderen jou het liefst zagen?
 • Wie zijn jouw rolmodellen?
 • Heb je wel eens een groot geheim aan iemand verteld?
 • Wat voor toekomst zien jouw ouders en familie voor jou? Hoe voel jij je daarbij?
 • Stel je voor dat er een wonder gebeurt en alles kan. Hoe ziet jouw toekomst er, qua relaties en identiteit, dan uit?
 • In welke omgeving voel je je het veiligst en welke omgeving niet?

 

Bevorderen van zelfacceptie, hoe doe je dat?

 • Laat merken dat je zelf op je gemak bent met LHBTIQ+ personen
 • Doe er gewoon over, maar heb oog voor het bijzondere
 • Vertel dat twijfels normaal zijn, en praat er niet overheen
 • Zet in op weerbaarheid
 • Verken samen mogelijkheden, bijvoorbeeld om anderen te ontmoeten of het aan anderen te vertellen
 • Help met het opbouwen van een netwerk met anderen met LHBTIQ+ gevoelens
 • Vraag advies of verwijs door
 • Werk aan vergroten zelfvertrouwen

 

In de wijk of tijdens het werken met groepen

 • Stimuleer een accepterende en veilige norm in de wijk t.a.v. LHBTIQ
 • Wees een rolmodel in acceptatie en het maken van een veilige ruimte
 • Wees alert op pesten of uitsluiting
 • Ondersteun LHBTIQ+ initiatieven of werk samen
 • Betrek belangenorganisaties bij evenementen
 • Zorg dat informatie over belangenorganisaties, gespreksgroepen en websites beschikbaar is.