Religie en lhbtiq+

Als je uit een gezin komt waar religie een rol speelt, kunnen je lhbtiq+ gevoelen of identiteit spanning geven: bij jezelf van binnen in contact met je omgeving. Er kan namelijk sprake zijn van verscheurdheid tussen religie en de lhbtiq+ identiteit. Wanneer jij open bent over je identiteit of seksuele oriëntatie kan je daarom met weerstand uit je omgeving te maken krijgen. Echter wordt niet in elke religieuze omgeving hetzelfde gedacht over lhbtiq+ zijn. Op deze pagina lees je meer over lhbtiq+ en verschillende religies. Lees meer