Meer hulp

Hulp bij eergerelateerd geweld

Als je uit een familie komt waarin eer en tradities belangrijk zijn, kan het zijn dat je omgeving niet accepteert dat je gay, bi of trans bent. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap en ervoor zorgen dat er niet geroddeld wordt over je familie. Als je uit de kast komt, of met je gedrag of je uiterlijk niet past in de traditionele rollen voor mannen en vrouwen, kan het zijn dat jouw familie daarop aangekeken wordt. Je familie kan dan menen dat de eer ‘hersteld’ moet worden, bijvoorbeeld door verstoting of geweld.

Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld, zoals bijvoorbeeld:

  • je wordt onder druk gezet om niks te doen met je gevoel en ‘gewoon’ te trouwen
  • je wordt bedreigd, gevolgd, van de buitenwereld afgesneden of opgesloten
  • je wordt mishandeld
  • je wordt naar het land van herkomst gestuurd
  • je wordt uit de familie gezet.

Eergerelateerd is een vorm van huiselijk geweld, en het is verboden. Als je gevaar loopt, kun je naar de politie, of naar Veilig Thuis.

Geheim is geheim

De huisarts, de maatschappelijk werker, ggz-medewerker en andere hulpverleners hebben geheimhoudingsplicht. Ook moeten hulpverleners zorgvuldig omgaan met jouw privacy. Dat betekent dat alles wat je vertelt over je gevoelens vertrouwelijk is. Dat je gay, bi of trans bent blijft in principe geheim. Als ze toch iets over jou aan een ander willen vertellen, hebben ze jouw toestemming daarvoor nodig.

Hoe dat precies uitpakt, hangt van je leeftijd af. Als je jonger bent dan 12 jaar hebben je ouders recht op informatie over jou. Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan zullen hulpverleners met jou overleggen als ze vinden dat je ouders ook op de hoogte moeten zijn. Als je per se niet wilt dat je ouders weten dat je gay, bi of transgender bent, zeg dat dan. Zeg het ook als je vermoedt dat je ouders je iets zullen aandoen als ze het weten.

Als je ouder bent dan 16 jaar, mag een hulpverlener bij wie jij aanklopt, je ouders niet inlichten zonder jouw toestemming.