Voor ouder(s) en verzorger(s)

Graag wil je je kind zo goed mogelijk begrijpen en ondersteunen. Daardoor is het goed om je te verplaatsen in diens belevingswereld. Op deze pagina proberen we je zoveel mogelijk tips mee te geven hoe jij je kind het best kan ondersteunen.

Identiteit 

Identiteit is intersectioneel. Wat betekent dat het op tal van vlakken speelt. Vaak word je in je kindertijd bewust van je eigen ik en in je tienerjaren kan het zijn dat er wat vragen ontstaan over je identiteit. Misschien niet omdat jij twijfelt aan je identiteit, maar juist om de reacties door je omgeving. Dit kan verschillende uitdagingen met zich mee brengen, waardoor een veilige en liefdevolle omgeving belangrijk is. Wanneer je kind het over diens gender-, sekse- en seksuele identiteit wil hebben, is het belangrijk dat je blijft luisteren naar (de behoefte van) je kind en een open houding aanneemt. Wanneer een kind merkt dat een ouder/verzorger oordelend is over diens identiteit. Bekijk hoe de ouders van Loena dat hebben aangepakt. 

Wil je graag met andere ouders praten over genderidentiteit, dan heeft Transvisie een praatgroep: Genderkind en ouders (Go) – Transvisie Mocht je zelf met (andere) lhbti+ personen willen praten over lhbti+ in het algemeen, dan kan dat via Switchboard: Switchboard (coc.nl) Wil je graag advies inwinnen bij (andere) trans+ personen, dan kan dat via Genderpraatjes: Genderpraatjes – Home