Wat is je genderidentiteit?

Genderidentiteit gaat over wie je bent. Voel je je vrouw, man of non-binair? Of iemand anders? Is het altijd hetzelfde of verandert dit zo nu en dan of door de tijd heen?

Transgender

Transgender is een term die mensen gebruiken om zichzelf te beschrijven, als ze zich niet thuis voelen bij de sekse die ze kregen toen ze werden geboren. Het kan verschillende dingen betekenen. Iedereen is anders.

  Transgender kan gaan om mensen die:

  • zich (meer) een meisje of vrouw voelen, maar het lichaam hebben dat volgens de maatschappij past bij een jongen of man.
  • zich (meer) een jongen of man voelen, maar het lichaam hebben dat volgens de maatschappij past bij een meisje of vrouw.
  • die zich zowel vrouw als man voelen, of juist geen van beide.

  Als je de indeling vrouw/man te beperkt vindt of als je je er niet in kan herkennen, kun je jezelf op allerlei manieren benoemen:

  Non-binair en genderqueer

  Non-binair betekent dat je niet het een of het ander bent; je ontstijgt de tweedeling tussen vrouw en man. Genderqueer betekent ook dat je geen vaste genderidentiteit hebt, of dat je tussen vrouw en man beweegt. Queer kan trouwens ook gaan over je seksuele oriëntatie.

  Genderfluïde

  Genderfluïde is ook een mooi woord voor mensen die niet zich niet herkennen in vrouw of man. Fluïde betekent letterlijk vloeibaar. Alsof de normen en vaststaande ideeën over meiden en jongens, vrouwen en mannen kunnen smelten en wegvloeien.

  Agender

  Agender betekent letterlijk: zonder gender. Je geeft daarmee aan dat je geen genderidentiteit hebt en/of het niet eens bent met de traditionele indeling.

  Cisgender

  Als de sekse die je bij geboorte hebt meegekregen overeenkomt met je genderidentiteit, dus hoe je je voelt, noemen we dat cisgender. Een cis vrouw is dus een vrouw die geboren is met de geslachtskenmerken die we als vrouwelijk kennen en die zich ook vrouw voelt. De meeste mensen zijn cisgender.