Hoe ondersteun je lhbtiq+ jongeren?

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om lhbtiq+ jongeren goed te ondersteunen. Lees hieronder de handvatten en tips. Bekijk ook de filmpjes van Anna en Mick en Romy en Tessa om te zien hoe andere docenten lhbtiq+ leerlingen ondersteuning hebben geboden.

10 tips voor ondersteuning en hulp

 • Maak sekse, gender en seksuele oriëntatie bespreekbaar, durf te vragen, maar geef ook ruimte om vragen niet te beantwoorden.
 • Ga er niet automatisch vanuit dat mensen heteroseksueel zijn en cisgender (niet transgender) en doe geen aannames over geslachtskenmerken als deze niet zichtbaar zijn.
 • Stel open vragen over verliefde gevoelens, relaties, over man- of vrouwzijn en mannelijkheid en vrouwelijkheid i.p.v. gesloten vragen of verplichte invulvelden (ook op formulieren, webteksten).
 • Faciliteer of moedig ontmoeting tussen lhbtiq+ jongeren aan (switchboard.nl)
 • Ken mogelijke struggles voor lhbtiq+ jongeren.
 • Versterk de eigen kracht van jongeren; zelfacceptatie is hierin een eerse stap.
 • Houd er rekening mee dat veel lhbtiq+ jongeren (deels) in de kast zitten en wees zorgvuldig met geheimhouding.
 • Ken de partners zoals belangenbehartigers, bijvoorbeeld COC, antidiscriminatie bureau, Transvisie en NNID.
 • Signaleer discriminatie van lhbtiq+ jongeren en grijp in, steun het slachtoffer en spreek de plegers aan.
 • Signaleer onveilige situaties van lhbtiq+ jongeren in gezin en wijk en schakel deskundigheid in.

Meer over lhbtiq+ sensitieve zorg verlenen? Bekijk de Toolkit komt een mens bij de dokter.

Wat je beter niet kunt doen?

Ga er niet vanuit dat lhbtiq+ voor iedereen gewoon is; ‘het is toch geaccepteerd’. Hiermee doe je tekort aan de ervaringen die veel lhbti+ jongeren hebben met discriminatie, uitsluiting en gepest en schep je wellicht ook valse verwachtingen. Probeer ook niet een coming out als vanzelfsprekend te stimuleren. Voor de één kan een coming out prima zijn, maar voor sommigen is dat niet altijd een optie. Ook daar mag ruimte voor zijn.

Vragen die je kunt stellen bij individuele gesprekken

 • Ben je wel eens verliefd geweest?
 • Ben je met iemand aan het daten?
 • Heb je wel eens nagedacht over wat voor mensen je leuk vind?
 • Als je vriend(inn)en het hebben over jongens/meisjes/non-binaire mensen …wat denk jij dan?
 • Voel je je lekker in je lichaam of zit je lekker in je vel?
 • Heb je het gevoel dat je helemaal jezelf kan zijn?
 • Geeft iemand anders jou wel eens het gevoel dat er iets mis met je is?
 • Kan jij zelf bepalen hoe je eruit ziet en hoe je je gedraagt?
 • Kan jij zelf bepalen wat er wel en niet met je lichaam gebeurt?
 • Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?
 • Hoe zou jij willen dat anderen jou het liefst zagen?
 • Wie zijn jouw rolmodellen?
 • Heb je wel eens een groot geheim aan iemand verteld?
 • Wat voor toekomst zien jouw ouders en familie voor jou? Hoe voel jij je daarbij?
 • Stel je voor dat er een wonder gebeurt en alles kan. Hoe ziet jouw toekomst er, qua relaties, lichaam en identiteit, dan uit?
 • In welke omgeving voel je je het veiligst en welke omgeving niet?

Laat de jongere zelf bepalen hoe om te gaan met lhbt gevoelens of intersekse zijn.

Als iemand (nog) niet uit de kast wil komen of er voor kiest zich aan te passen om niet afgewezen te worden, dan mag dat. Forceer nooit een coming out en zet niet in op openlijk jezelf zijn als de jongere niet zelf aangeeft dat graag te willen. Focus dan in eerste instantie op zelfacceptatie en ontmoeting met andere jongeren die lhbt gevoelens hebben of intersekse zijn. 

 

Bevorderen van zelfacceptie, hoe doe je dat?

 • Laat merken dat je zelf op je gemak bent met lhbtiq+ personen
 • Doe er gewoon over, maar heb oog voor het bijzondere
 • Vertel dat twijfels normaal zijn, en praat er niet overheen
 • Zet in op weerbaarheid
 • Verken samen mogelijkheden, bijvoorbeeld om anderen te ontmoeten of het aan anderen te vertellen
 • Help met het opbouwen van een netwerk met anderen jongeren met lhbt gevoelens of intersekse jongeren.
 • Vraag advies van experts of verwijs door naar deskundige hulp als dat nodig is.
 • Werk aan vergroten zelfvertrouwen

Zet vooral ook in op brede acceptatie van lhbti+ jongeren

Werk je met groepen jongeren? Dan is het vooral belangrijk de acceptatie van lhbtiq+ jongeren in de groep te vergroten. Zelfacceptatie wordt een stuk makkelijker als de groep of klas waarin je zit diversiteit accepteert en waar geen plek is voor discriminatie, uitsluiting of gepest. Maak sekse-, seksuele- en genderdiversiteit onderwerp van gesprek in de groep.

 

In de wijk, in je organisatie of op school

 • Stimuleer een accepterende en veilige norm in de wijk t.a.v. lhbtiq+ personen
 • Wees een rolmodel in acceptatie en het maken van een veilige ruimte
 • Bespreek seksuele- en genderdiversiteit, maak het een normaal onderwerp om over te praten
 • Wees alert op pesten of uitsluiting en grijp in als het toch gebeurt.
 • Ondersteun lhbtiq+ initiatieven of werk samen
 • Betrek belangenorganisaties bij evenementen
 • Zorg dat informatie over belangenorganisaties, gespreksgroepen en websites met betrouwbare informatie voor lhbtiq+ jongeren beschikbaar zijn.