Wat als je kind somber is?

Sommige lhbti+ jongeren zijn bang voor de reactie van hun ouder(s)/verzorger(s). Vaak denken ze dat ze zeker van hun gevoelens of identiteit moeten zijn voordat ze er met hun ouder(s)/verzorger(s) over beginnen. Daardoor lopen ze langer met een geheim rond dan nodig, waardoor het steeds groter wordt. Ze denken dat ze de enige zijn en niemand ze begrijpt. Soms gaan ze zich ook somber voelen omdat ze op school, sport of daarbuiten nog niet volledig worden geaccepteerd. Dan kunnen ze zich buitengesloten of eenzaam voelen.

Je kind steunen

Als je ziet dat je kind somber is, wil je graag steun bieden. Maar soms weet je niet hoe. Misschien zie je dat je kind zich terugtrekt (geen vrienden over de vloer), slechter presteert op school of minder praat. Het is dan belangrijk dat je laat zien dat je kind er niet alleen voor staat. Neem de signalen serieus en probeer je kind te steunen. Neem de emoties, angsten en zorgen van je kind serieus. Ook al heb je zelf misschien een andere mening erover, iedereen is anders en daardoor kan alles een andere impact hebben op een ander. Wanneer je kind vaak somber is, probeer daar dan het gesprek over aan te gaan. Je kunt voorzichtig informeren wat er speelt. Wanneer je besluit dit te doen, houd het gesprek dan open en geef je kind ruimte om de richting te bepalen. Besteed tijd samen, zodat er verschillende momenten zijn waarop je samen kunt praten. 

Door er emotioneel en fysiek voor je kind te zijn, weet je kind dat hen bij jou terecht kan. Vraag door, vat samen wat je hoort en check of je goed begrijpt wat je kind zegt. Mocht je merken dat er professionele hulp nodig is, vraag dan aan je kind of hen ervoor open staat om samen hulp te zoeken. Ga dan bijvoorbeeld samen naar de huisarts voor een verwijzing naar een therapeut/psycholoog. Misschien helpen drie gesprekken al om je kind meer tools te geven om om te gaan met diens eigen gedachten, de omgeving of andere mogelijke blokkades. 

Het kan gebeuren dat het heel slecht gaat en je kind aan zelfmoord denkt, of zichzelf beschadigt. Ook hier geldt: praat erover. Jongeren met suïcidale gedachten geven aan dat het enorm oplucht om erover te praten. Als je merkt dat ze het lastig vinden om met jou te praten, kun je ook voorstellen dat ze eens bellen, chatten of mailen met 113 zelfmoordpreventie. 113 heeft 24 uur per dag hulpverlening per telefoon, chat en e-mail. Je kunt je kind op de site van 113 wijzen en benadrukken dat ie anoniem over diens eigen gevoelens kan praten. 113 heeft kennis over lhbti+ zijn en weet tegen welke problemen jongeren aan kunnen lopen die daarmee worstelen. Mocht je zelf eerst advies willen inwinnen als ouder(s)/verzorger(s), dan kan dat ook: Maak je je zorgen om iemand? | 113 Zelfmoordpreventie