Christendom en lhbtiq+

Als je uit een gezin komt waar religie een rol speelt, kunnen je lhbtiq+ gevoelen of identiteit spanning geven: bij jezelf van binnen in contact met je omgeving. Er kan namelijk sprake zijn van verscheurdheid tussen religie en de lhbtiq+ identiteit. Wanneer jij open bent over je identiteit of seksuele oriëntatie kan je daarom met weerstand uit je omgeving te maken krijgen. Echter wordt niet in elke religieuze omgeving hetzelfde gedacht over lhbtiq+ zijn. Op deze pagina lees je meer over lhbtiq+ en verschillende religies. 

Hoe kijkt het Christendom naar lhbtiq+?

Er is niet precies te zeggen wat het christendom zegt over homoseksualiteit. Er zijn miljarden christenen op de wereld die hun geloof verschillend beleven en interpreteren. Er is in de Bijbel daarnaast weinig terug te vinden over liefdevolle en gelijkwaardige seksuele relaties tussen mannen en tussen vrouwen. Dat betekent volgens sommige mensen dat God deze verboden heeft. Maar anderen zien dat juist als een teken dat er ruimte is voor acceptatie van homoseksuelen. Zij lezen in de Bijbel dat God alle vormen van liefde voor een ander goedkeurt. 

Organisaties voor christelijke LHBTI’s

Wanneer je in contact wil komen met andere christelijke lhbtiq+ jongeren: 

  • Het CHJC.nl heeft bijvoorbeeld regiogroepen, er bestaat een Werkgroep Transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek;
  • De organisatie christenqueer.nl heeft een aparte jongerengroep;
  • Het LKP is het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit;
  • Wijdekerk is een platform voor christenen en lhbtiq+ personen. Op deze site staat een kaart van Nederland met kerken waarin lhbtiq+ personen welkom zijn;
  • LCC+ is een alliantie die stem geeft aan lhbti+ personen in hun zoektocht naar hun identiteit en geloof. 
  • Christelijke mensen geven via HolyBe informatie, herkenning en bemoediging aan christelijke lhbtiq+ jongeren