Hindoeïsme en lhbtiq+

Je begeven in een religieuze omgeving zoals een Hindoeïstische omgeving als lhbtiq+ persoon kan soms moeilijk zijn. De angst voor afkeuring vanuit deze religieuze omgeving kan stress, isolatie en eenzaamheid veroorzaken. Echter bestaan ook veel personen die zowel Hindoe als lhbti+ zijn en door hun omgeving worden geaccepteerd voor wie ze zijn. 

Hoe kijkt het Hindoeïsme naar lhbti+?

Er zijn tussen de 800 en 950 miljoen mensen op de wereld die het Hindoeïsme aanhangen. Het Hindoeïsme is niet één godsdienst maar een verzameling geloven die bepaalde overeenkomsten met elkaar vertonen, zoals het geloof in reïncarnatie. Er is dus ook niet één manier waarop Hindoes denken over lhbtiq+.

Hoe Hindoes denken over lhbtiq+ is onder meer afhankelijk van hoe ze heilige teksten interpreteren. Dat heeft te ook maken met de cultuur binnen een gemeenschap. Een deel van de Hindoes gaat er vanuit dat homoseksualiteit niet voorkomt in de geschriften. De nadruk ligt op voortplanting dus sommige mensen gaan er daarom van uit dat het niet mag. Tegelijkertijd mag je ook niet discrimineren of andere mensen uitsluiten. Hoe het Hindoeïsme aankijkt tegen lhbtiq+ zijn is dus afhankelijk van de interpretatie van de heilige geschriften en de stroming die zij aanhangen.  

Films

Een van de eerste films over homoseksualiteit in India (1996) is de film Fire over twee vrouwen die verliefd worden op elkaar en uiteindelijk bij elkaar gaan wonen. In 2010 kwam er een Bollywoodfilm uit waarin mannen op elkaar verliefd worden: Dunno Y . . . Na JaaneKyun.