Islam en LHBTI+

Er zijn meer dan 1,6 miljard moslims op de wereld. De Islam wordt door mensen heel verschillend beleefd en er zijn verschillende stromingen, zoals Sjiieten, Soennieten, Soefi’s en Alevieten. Het is dus niet te zeggen wat dé islam over LHBTI+ zegt. In de Islam staan de Koran en de Overleveringen (hadiths) centraal. Hoe deze teksten gelezen en gebruikt worden in het dagelijks leven is afhankelijk van de stroming en de gemeenschap waarin mensen leven.

Opvattingen

Sommige moslims vinden dat LHBTI’s zondig zijn. Het Koranverhaal over het volk van de profeet Loet wordt daarvoor gezien als bewijs. Dit volk werd vernietigd door God vanwege hun seksuele gedrag, vaak vertaald als homoseks. Het verhaal kent echter ook andere vertalingen. Islamgeleerde Omar Nahas schreef er een boek over: Islam en homoseksualiteit: (hoe) gaat dat samen? Hij wijst erop dat het vooral gaat over gedwongen seks en misbruik: dat is verboden volgens de Koran. Ook draagt hij andere passages aan waaruit blijkt dat de Koran serieuze en monogame relaties aanmoedigt, ook als het gaat over homoseksuele en lesbische relaties.

Er zijn ook moslims met mildere opvattingen. Zij vinden dat een goede moslim niet oordeelt over het gedrag van een ander. Ook niet over iemands seksuele gedrag. Anderen benadrukken dat een respectvolle manier van met elkaar omgaan bij de islam hoort. Ook de Canadese lesbienne Irshad Manji interpreteert de Koran zo in haar boek Het Moslim Dilemma.

In veel gemeenschappen met een moslimachtergrond is de eer van de familie belangrijk. Familie-eer gaat over acceptatie van je familie in de gemeenschap waarin je leeft. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap en ervoor zorgen dat er niet geroddeld wordt over je familie. Veel moslims vinden het een schending van de eer als bekend wordt dat iemand in de familie LHBTI+ is. Dit kan betekenen dat de eer hersteld moet worden, bijvoorbeeld door verstoting of geweld.

Organisaties voor LHBTI+moslims

En er zijn initiatieven en groepen van LHBTI+moslims waar je elkaar steunt. Maruf is bijvoorbeeld een platform van queer moslims, sommige COC’s organiseren bijeenkomsten voor biculturele LHBTI’s. Kijk bijvoorbeeld bij:

Als je hulp nodig hebt, kunt je ook terecht bij: