Islam en lhbtiq+

Je begeven in een islamitische omgeving als lhbtiq+ persoon kan soms moeilijk zijn. De angst voor afkeuring vanuit deze religieuze omgeving kan stress, isolatie en eenzaamheid veroorzaken. Echter bestaan ook veel personen die zowel moslim als lhbti+ zijn en door hun omgeving worden geaccepteerd voor wie ze zijn. 

Hoe kijkt de Islam naar lhbti+?

Lhbti+ personen kunnen verscheurdheid ervaren tussen hun lhbti+ zijn en de Islam. De Koran zou lhbti+ zijn, zoals homoseksualiteit, volgens sommigen namelijk afkeuren. Islamgeleerde Omar Nahas schreef er een boek over: Islam en homoseksualiteit: (hoe) gaat dat samen? Hij wijst erop dat deze afkeuring afkomstig uit de Koran vooral gaat over afkeuring van gedwongen seks en misbruik: dat is verboden volgens de Koran. Ook draagt hij andere passages aan waaruit blijkt dat de Koran serieuze en monogame relaties aanmoedigt, ook als het gaat over homoseksuele en lesbische relaties. Andere moslims vinden ook dat een goede moslim niet oordeelt over het gedrag van een ander en benadrukken dat een respectvolle manier van met elkaar omgaan bij de islam hoort. Er zijn meer dan 1,6 miljard moslims op de wereld. De Islam wordt door mensen heel verschillend beleefd en er zijn verschillende stromingen, zoals Sjiieten, Soennieten, Soefi’s en Alevieten. Het is dus niet te zeggen wat dé islam over lhbtiq+ zijn zegt.

Organisaties voor islamitische lhbtiq+ personen

En er zijn initiatieven en groepen waar islamitische lhbtiq+ jongeren steun en gemeenschap bij elkaar vinden. Stichting Maruf is bijvoorbeeld een platform van queer moslims. Sommige COC’s organiseren bijeenkomsten voor biculturele lhbtiq+ personen, bij wie religie vaak ook een rol speelt. 

Wanneer je in contact wil komen met andere islamitische lhbtiq+ jongeren: 

  • Stichting Prisma Group is een stichting voor biculturele en islamitische lhbtiq+ personen;
  • Stichting Maruf is hét kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit, en biedt queer moslims een ontmoetingsplek;
  • Respect2love biedt een safe space waar je andere biculturele lhbtiq+ personen kunt ontmoeten;
  • Pink Marrakech zet zich in voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van Nederlands-Marokkaanse lhbtiq+ personen. 

Als je hulp nodig hebt, kunt je ook terecht bij: