Jodendom en lhbtiq+

Je begeven in een Joodse omgeving als lhbtiq+ persoon kan soms moeilijk zijn. De angst voor afkeuring vanuit deze religieuze omgeving kan stress, isolatie en eenzaamheid veroorzaken. Echter bestaan ook veel personen die zowel Joods als lhbti+ zijn en door hun omgeving gewoon worden geaccepteerd voor wie ze zijn. 

Opvattingen

Er zijn zo’n 30 miljoen mensen die het Jodendom aanhangen op de wereld. Je hebt diverse geloofsstromingen binnen het Jodendom: orthodox, maar ook bijvoorbeeld liberaal en humanistisch. Onder Joodse gelovigen zijn er dus heel verschillende opvattingen over lhbtiq+-zijn. Dit heeft te maken met hoe Joden de Torah en de Talmoed interpreteren en met de cultuur binnen de gemeenschap: in sommige Joodse kringen is homoseksualiteit heel goed geaccepteerd en in andere kringen niet.

Sommige gelovigen vinden dat dit betekent dat je geen homo- of lesbische relatie moet aangaan maar een heterorelatie moet aangaan. Anderen vinden dat je alleen moet blijven. Sommige Joodse gelovigen gaan ervan uit dat de Thora en de Talmoed verbieden dat mannen anale seks hebben en vrouwen met hun geslachtsdelen tegen elkaar wrijven, maar dat andere vormen van seksualiteit, genegenheid en liefde tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling wel zijn toegestaan. 

Het Jodendom wordt door mensen heel verschillend beleefd en er zijn verschillende stromingen, geschriften en levensbeschouwingen binnen deze religie. Het is dus niet te zeggen wat het Jodendom over lhbtiq+ zijn zegt.

Organisaties voor Joodse lhbtiq+ personen

In Amsterdam verwelkomt de moderne Joodse gemeenschap Beit Ha’Chidush open voor lhbtiq+ personen. Als je hulp nodig hebt, kun je ook een beroep doen op het Joods Maatschappelijk Werk.