Als je intersekse bent

Intersekse verwijst naar de ervaringen van personen met een lichaam dat niet past in bestaande ideeën over vrouw of man. Doordat intersekse personen niet passen in het maatschappelijke plaatje van mannen- of vrouwenlichamen lopen ze vaak aan tegen discriminatie, eenzaamheid, schaamte. Soms worden ze door artsen geadviseerd om het aan niemand te vertellen. Loop jij hier ook tegenaan? Dan is het altijd goed om hulp te zoeken.

Ben ik intersekse?

Je bent intersekse als je de ervaring hebt van het geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan bestaande ideeën over mannen- of vrouwenlichamen. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld omdat je als vrouw of meisje geen baarmoeder hebt, of alleen een X-chromosoom. Of als jongen kun je borstvorming krijgen. Soms is het bij geboorte al bekend dat je intersekse bent. Vaker komen mensen erachter tijdens hun pubertijd of als ze kinderen proberen te krijgen. Sommige intersekse mensen kennen vooral hun diagnose, zoals AOS, MRKH, Klinefelter syndroom of bijvoorbeeld het syndroom van Turner.

Geboortegeslacht

De meeste intersekse personen krijgen vrouw of man toegewezen bij geboorte. Er is een kleine groep intersekse personen die bij geboorte geen sekse toegewezen krijgen, ze krijgen dan de letter ‘o’ van onbepaald of onbekend. Het is dan de bedoeling dat dit binnen drie maanden als nog vrouw of man wordt, maar dat is niet verplicht.

Man, vrouw of non-binair

De meeste intersekse mensen zijn vrouw of man. Een relatief grote groep voelt zich non-binair. Dat je lichaam niet helemaal voldoet aan de verwachtingen van hoe het lichaam van een vrouw of man eruit hoort ziet zegt niks over wie je bent. Jij bepaalt zelf of je man, vrouw of non-binair bent.

Jezelf zijn

Omdat de maatschappij intersekse nog vaak als een afwijking ziet, hebben veel mensen met intersekse last van schaamtegevoelens en vooroordelen. Hierdoor kunnen ze niet helemaal zichzelf zijn en hebben ze het gevoel dat ze hun intersekse zijn moeten verbergen.

Houd altijd goed voor ogen dat jij niet raar bent, dat jouw lichaam niet raar is, er is niks mis met jou. Er is iets mis met hoe de maatschappij met intersekse mensen omgaat. Dat maakt het niet persé makkelijk om met negatieve reacties van anderen om te gaan. Wat wel kan helpen is contact te zoeken met andere intersekse jongeren, zodat je weet dat je niet alleen bent en ervaringen kan uitwisselen.

Kijk op de website Seksediversiteit.nl voor verschillende belangenverenigingen.

Niet-noodzakelijke non-consensuele medische behandelingen

Nog steeds ondergaan Nederlandse intersekse kinderen niet-noodzakelijke medische behandelingen, zonder dat ze daar zelf toestemming voor hebben gegeven. Het doel van deze operaties is dat de kinderen beter passen binnen het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. De VN, de Raad van Europa en het Europees Parlement noemen dat een schending van de (mensen)rechten van het kind.

Soms zijn medische behandelingen wel noodzakelijk. Heb je medische vragen? Dan kun je altijd bij je huisarts terecht. En soms wil je zelf nadenken over of je wil of niet een behandeling wil ondergaan. Bij de patiëntenvereningen kun je praten met anderen met vergelijkbare ervaringen. Dat kan erg behulpzaam zijn in het maken van je beslissingen. Besef ook dat iedereen lichaam anders is, en dat het jouw lichaam is, dus jouw beslissing.