Lhbtiq+

Lhbtiq+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender, intersekse en queer. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan, zoals aseksueel of panseksueel. De parapluterm lhbtiq+ brengt verschillende mensen samen.

Lesbisch

Iemand die lesbisch is, voelt zich seksueel/romantisch aangetrokken tot vrouwen. 

Homoseksueel

Je bent homoseksueel als je valt op iemand van je eigen gender. Dat is letterlijk de betekenis: homo betekent ‘hetzelfde’. De term wordt vooral voor jongens en mannen gebruikt, maar ook meisjes of non-binaire personen kunnen zichzelf homoseksueel noemen. Homoseksueel wordt vaak afgekort tot homo. 

Gay

Gay is de Engelse term voor homoseksueel. Deze term wordt gebruikt door mensen van verschillende genderidentiteiten.

Bi+

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Hieronder vallen onder andere mensen die zich biseksueel, panseksueel of queer noemen en mensen die geen label willen gebruiken. Ook noemen sommige mensen die op meer dan één gender vallen – en dus onder de bi+ paraplu vallen – zich heteroseksueel, lesbisch of homoseksueel.

Panseksueel

Als je jezelf panseksueel noemt, val je op mensen, ongeacht hun genderidentiteit. Het maakt je niet uit. Pan betekent dan ook ‘alle’.

Queer

Queer betekent eigenlijk ‘vreemd’; er is niet echt een goede Nederlandse vertaling voor. Het staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen. Sommige mensen gebruiken queer als parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is.

Aseksueel

Als je aseksueel bent, ervaar je weinig tot geen seksuele aantrekkingskracht naar andere mensen toe en/of geen behoefte aan seksueel contact met een ander. Sommige aseksuele mensen hebben wel seks met zichzelf en soms ook met een ander. Iemand die aseksueel is, kan dus wel seksueel opgewonden zijn, maar voelt geen seksuele behoefte tijdens de seks met iemand anders. Dat betekent niet dat je niet verliefd wordt, of niet van een ander kunt houden.

Als je aromantisch bent, ervaar je weinig tot geen romantische aantrekking naar andere mensen. 

Heteroseksueel

Iemand die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot het tegengestelde gender.

Non-binair

Iemand die non-binair is voelt zich niet thuis in de 'binaire' hokjes man of vrouw. Non-binair is eigenlijk een parapluterm: het wordt gebruikt voor alle genders die buiten de tweedeling man/vrouw vallen. Sommige non-binaire mensen noemen zich bijvoorbeeld genderqueer, agender of genderfluïde. Een deel van de non-binaire personen noemt zich ook transgender.

Non-binaire mensen gebruiken vaak andere aanspreekvormen dan hij of zij, hem of haar. In het Nederlands gebruiken veel non-binaire mensen hen en hun of die en diens als aanspreekvorm. Welke aanspreekvorm non-binaire mensen willen gebruiken, kan variëren. Als je niet weet hoe iemand wil worden aangesproken kan je er altijd gewoon naar vragen.

Intersekse

Je bent intersekse als je de ervaring hebt van het geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan bestaande ideeën over mannen- of vrouwenlichamen. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld omdat je als vrouw of meisje geen baarmoeder hebt, of alleen een X-chromosoom. Of als jongen kun je borstvorming krijgen. Soms is het bij geboorte al bekend dat je intersekse bent. Vaker komen mensen erachter tijdens hun pubertijd of als ze kinderen proberen te krijgen.