Wat is gender?

Wist je dat voetbal in veel landen een meisjessport is? En dat vroeger toneel en ballet alleen voor jongens was? Ook waren vroeger alle huisartsen mannen, terwijl er nu juist veel vrouwen werken als huisarts. Wat typisch ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ is, verandert. Het staat niet vast. En het kan in andere landen, culturen en tijden anders zijn.

Gender

Gender gaat over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Het gaat over ideeën en verwachtingen. Over hoe een jongen of een meisje zich zou moeten gedragen. Wat voor kleding een man of een vrouw zou moeten dragen. En wat het betekent voor je liefdesleven als je een man of een vrouw bent.

Iedereen heeft te maken met gender. Kort door de bocht: van kinderen die geboren zijn als meisje, wordt verwacht dat ze lang haar hebben, rokjes dragen en verliefd worden op een jongen. Van kinderen die als jongen worden geboren, verwacht de omgeving dat ze juist kort haar hebben, geen rokken en jurken dragen, maar alleen maar broeken, en dat ze verliefd worden op meisjes. Ook zijn er verwachtingen rondom studie, sporten, hobby’s en werk die ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gelabeld zijn. Al die verwachtingen heten gender.

Lees ook over genderidentiteit

Sekse

Sekse is je geslacht, je lichaam en je lichamelijke kenmerken. Bij je geboorte wordt daarmee bepaald of je een jongetje of meisje bent. Dat komt op je geboortebewijs, en ook in je paspoort.

Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Sommige mensen herkennen zich niet in hun sekse, het geslacht dat voor hen gekozen is bij hun geboorte. Ze hebben een andere genderidentiteit. Ze voelen zich niet jongen maar meisje, of andersom [transgender]. Of ze vinden de hele indeling in man/vrouw niet toepasselijk. Ze voelen zich iets er tussenin, of wisselend [genderqueer, non-binair, genderfluïde]. Er zijn ook mensen bij wie de geslachtskenmerken niet eenduidig mannelijk of vrouwelijk zijn [intersekse]. Iedereen is tenslotte anders.  

Intersekse

Iedereen is anders en dat geldt ook voor onze lichamen. Sommige mensen hebben geslachtskenmerken die niet overeenkomen met het maatschappelijke ideaal/norm van man of vrouw. Zij worden ook wel intersekse genoemd. Dat kan komen door hun geslachtsdelen, hun hormonen of hun chromosomen.

Lees meer in 10 keer vraag en antwoord over intersekse.