Religie en LHBTI+

Als je uit een (streng) gelovig gezin komt, kunnen je homoseksuele of transgender gevoelens span-ning geven: bij jezelf van binnen en in contact met je omgeving [link naar omgaan met je omgeving]. In alle wereldreligies worden homoseksualiteit en transgender formeel niet geaccepteerd. Het huwelijk tussen man en vrouw en het lichaam zijn heilig. Het kan je dus verwarren als je deze gevoelens hebt en opgroeit in een religieus gezin. Het betekent ook dat je met weerstand van je omgeving te maken kunt krijgen als je ervoor uitkomt en ernaar handelt.

Het is lastig om te zeggen wat het christendom, de islam, het jodendom of het hindoeïsme van LHB-TI+ vindt, omdat geloven heel verschillend uitgelegd, beleefd en gepraktiseerd worden. Tegelijkertijd geldt voor alle wereldreligies dat ze leefregels hebben op basis van heilige geschriften. Dat kan streng uitpakken, maar ook ruimte geven. Alternatieve interpretaties van de heilige teksten bieden ruimte voor liefde, en voor jezelf zijn. Ook zijn er groepen gelovige LHBTI’s die elkaar steunen en het geloof samen beleven.

Tegelijkertijd kan het een worsteling zijn als je familie (streng) religieus is. Je gaat voor je gevoel tegen de mensen in die van je houden, en dat is niet makkelijk. Ze hebben je opgevoed zoals zij denken dat goed voor je is. Misschien voel je jezelf zondig vanwege je gevoelens, of ben je bang dat je alles kwijt raakt als je iets met je gevoelens doet. Aan de andere kant kun je ze ook niet makkelijk ontkennen.

Mocht je zelf in zo’n situatie zitten, dan helpt het om:
- jezelf de tijd te geven om goed te overwegen wat je kunt doen en wat het je kost en oplevert;
- verhalen van andere LHBTI’s met een religieuze achtergrond te lezen;
- je te verdiepen in alternatieve interpretaties van het geloof (zie links bij de beschrijvingen van de verschillende religies);
- iemand die je vertrouwt te vertellen over je verwarrende of tegenstrijdige gevoelens;
- hulp te zoeken.

Christendom en LHBTI+

Er zijn zo’n 2 miljard christenen op de wereld. Ook zijn er veel verschillende stromingen binnen het christendom: rooms-katholiek, protestants, gereformeerd of evangelisch bijvoorbeeld. In verschillende kerken wordt verschillend gedacht over homo, lesbisch, bi of transgender zijn. Dit heeft te maken met hoe een gemeenschap de Bijbel interpreteert en met de cultuur binnen de gemeenschap. Het is dus niet te zeggen hoe het christendom over LHBTI+ denkt.

Sommige christenen vinden homoseksualiteit en transgender een zonde, een straf van God of een ziekte die genezen zou moeten worden via het geloof. Anderen vinden dat je de gevoelens kunt hebben, maar dat je er niets mee mag doen.

Maar er zijn ook mildere overtuigingen. Sommige christenen menen namelijk dat je door God gemaakt bent en daardoor goed bent zoals je bent. Ook Jezus bleef trouw aan zichzelf. En er zijn stromingen die vinden dat liefde en trouw nooit verkeerd zijn. Als je een liefdevolle, monogame relatie aangaat, maakt het dan niet uit met wie. Er zijn dus verschillende manieren om er tegenaan te kijken vanuit het Christendom.

Organisaties voor christelijke LHBTI’s

Er bestaan ook groepen voor christelijke LHBTI’s. Hier praat je over je geloof en steun je elkaar. Het CHJC.nl heeft bijvoorbeeld regiogroepen, er bestaat een Werkgroep Transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek, en de organisatie christenqueer.nl heeft een aparte jongerengroep. Het LKP is het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit en Wijdekerk is een platform voor christenen en LHBTI+. Op deze site staat een kaart van Nederland met kerken waarin LHBTI+’s welkom zijn.

Als je in de war of somber bent, of je krijgt te maken met flinke weerstand vanuit je omgeving, zoek dan hulp. Er zijn hulpverleners die gespecialiseerd zijn in geloof en homoseksualiteit of transgender.

Islam en LHBTI+

Er zijn meer dan 1,6 miljard moslims op de wereld. De Islam wordt door mensen heel verschillend beleefd en er zijn verschillende stromingen, zoals Sjiieten, Soennieten, Soefi’s en Alevieten. Het is dus niet te zeggen wat dé islam over LHBTI+ zegt. In de Islam staan de Koran en de Overlevingen (hadiths) centraal. Hoe deze teksten gelezen en gebruikt worden in het dagelijks leven is afhankelijk van de stroming en de gemeenschap waarin mensen leven.

Sommige moslims vinden dat LHBTI’s zondig zijn. Het Koranverhaal over het volk van de profeet Loet wordt daarvoor gezien als bewijs. Dit volk werd vernietigd door God vanwege hun seksuele gedrag, vaak vertaald als homoseks. Het verhaal kent echter ook andere vertalingen. Islamgeleerde Omar Nahas schreef er een boek over: Islam en homoseksualiteit: (hoe) gaat dat samen? Hij wijst erop dat het vooral gaat over gedwongen seks en misbruik: dat is verboden volgens de Koran. Ook draagt hij andere passages aan waaruit blijkt dat de Koran serieuze en monogame relaties aanmoedigt, ook als het gaat over homoseksuele en lesbische relaties.

Er zijn ook moslims met mildere opvattingen. Zij vinden dat een goede moslim niet oordeelt over het gedrag van een ander. Ook niet over iemands seksuele gedrag. Anderen benadrukken dat een respectvolle manier van met elkaar omgaan bij de islam hoort. Ook de Canadese lesbienne Irshad Manji interpreteert de Koran zo in haar boek Het Moslim Dilemma.

In veel gemeenschappen met een moslimachtergrond is de eer van de familie belangrijk. Familie-eer gaat over acceptatie van je familie in de gemeenschap waarin je leeft. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap en ervoor zorgen dat er niet geroddeld wordt over je familie. Veel moslims vinden het een schending van de eer als bekend wordt dat iemand in de familie LHBTI+ is. Dit kan betekenen dat de eer hersteld moet worden, bijvoorbeeld door verstoting of geweld.

Organisaties voor LHBTI+moslims

En er zijn initiatieven en groepen van LHBTI+moslims waar je elkaar steunt. Maruf is bijvoorbeeld een platform van queer moslims, sommige COC’s organiseren bijeenkomsten voor biculturele LHBTI’s: kijk bijvoorbeeld bij respect2love.nl en stichtingprismagroep.com

Als je hulp nodig hebt, kunt je ook terecht bij Veilige Haven Amsterdam, Veilige Haven Oost in Nijmegen, Rotterdam V of COC Haaglanden. Hier zijn medewerkers die veel weten over de Islam en homo, lesbisch, bi of transgender zijn.

Jodendom en LHBTI+

Er zijn zo’n 30 miljoen mensen die het Jodendom aanhangen op de wereld. Je hebt diverse geloofsstromingen binnen het Jodendom: orthodox, maar ook bijvoorbeeld liberaal en humanistisch. Onder Joodse gelovigen zijn er dus heel verschillende opvattingen over LHBTI-zijn. Dit heeft te maken met hoe Joden de Torah en de Talmoed interpreteren en met de cultuur binnen de gemeenschap: in sommige Joodse kringen is homoseksualiteit heel goed geaccepteerd en in andere kringen niet.

Er zijn Joden die geloven dat homoseksualiteit een zonde, een ziekte of een stoornis is. Hier wordt vervolgens verschillend mee omgegaan. Sommige gelovigen vinden dat dit betekent dat je geen homo- of lesbische relatie moet aangaan maar een heterorelatie moet aangaan. Anderen vinden dat je alleen moet blijven. Er zijn ook Joden die vinden dat openlijke homoseksualiteit de familie-eer aantast. Dit gaat meer over cultuur dan over het geloof.

Sommige Joodse gelovigen gaan er vanuit dat de Thora en de Talmoed verbieden dat mannen anale seks hebben en vrouwen met hun geslachtsdelen tegen elkaar wrijven, maar dat andere vormen van seksualiteit, genegenheid en liefde tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling wel zijn toegestaan. Er er zijn Joden die ‘anders zijn’ niet verkeerd vinden. Juist het Joodse volk, dat in de geschiedenis vaak als ‘anders’ is gezien, zou respectvol moeten omgaan met mensen die ‘anders’ zijn, zo vinden zij.

Organisaties voor Joodse LHBTI+

In Amsterdam staat de moderne Joodse gemeenschap Beit Ha’Chidush open voor LHBTI+. Als je problemen ervaart, kun je ook een beroep doen op het Joods Maatschappelijk Werk.

Hindoeïsme en LHBTI+

Er zijn tussen de 800 en 950 miljoen mensen op de wereld die het Hindoeïsme aanhangen. Het Hindoeïsme is niet één godsdienst maar een verzameling geloven die bepaalde overeenkomsten met elkaar vertonen, zoals het geloof in reïncarnatie. Er is dus ook niet één manier waarop Hindoes denken over LHBTI+. Hoe Hindoes denken over LHBTI+ is onder meer afhankelijk van hoe ze heilige teksten interpreteren. Dat heeft te maken met de cultuur binnen een gemeenschap. In veel gemeenschappen waar de meeste mensen hindoeïstisch zijn, is de eer van de familie belangrijk.

Familie-eer is cultuur en komt niet uit de religie of het geloof. Familie-eer gaat over acceptatie van je familie in de gemeenschap. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap. Een deel van de Hindoes vindt het een schending van de eer van de familie als bekend wordt dat een familielid homoseksueel of transgender is. Als de eer van de familie is geschonden, wil een familie de eer herstellen. Dat kan betekenen dat je met dwang of geweld te maken krijgt. Als je daar bang voor bent, neem dan altijd contact op met Veilig thuis of de politie.

Een deel van de Hindoes gaat er vanuit dat homoseksualiteit niet voorkomt in de geschriften. De nadruk ligt op voortplanting dus sommige mensen gaan er daarom van uit dat het niet mag. Tegelijkertijd mag je ook niet discrimineren of andere mensen uitsluiten.

 

[ zijn er goede organisaties / groepen die je kunt noemen? ]

 

Een van de eerste films over homoseksualiteit in India (1996) is de film Fire over twee vrouwen die verliefd worden op elkaar en uiteindelijk bij elkaar gaan wonen. In 2010 kwam er een Bollywoodfilm uit waarin mannen op elkaar verliefd worden: Dunno Y . . . Na JaaneKyun.