Religie en LHBTI+

Het is lastig om te zeggen wat het christendom, de islam, het jodendom of het hindoeïsme van LHBTI+ vindt, omdat geloven heel verschillend uitgelegd, beleefd en gepraktiseerd worden. Tegelijkertijd geldt voor alle wereldreligies dat ze leefregels hebben op basis van heilige geschriften. Dat kan streng uitpakken, maar ook ruimte geven. Alternatieve interpretaties van de heilige teksten bieden ruimte voor liefde, en voor jezelf zijn. Ook zijn er groepen gelovige LHBTI’s die elkaar steunen en het geloof samen beleven.

Tegelijkertijd kan het een worsteling zijn als je familie (streng) religieus is. Je gaat voor je gevoel tegen de mensen in die van je houden, en dat is niet makkelijk. Ze hebben je opgevoed zoals zij denken dat goed voor je is. Misschien voel je jezelf zondig vanwege je gevoelens, of ben je bang dat je alles kwijt raakt als je iets met je gevoelens doet. Aan de andere kant kun je ze ook niet makkelijk ontkennen.

Mocht je zelf in zo’n situatie zitten, dan helpt het om:

  • jezelf de tijd te geven om goed te overwegen wat je kunt doen en wat het je kost en oplevert;
  • verhalen van andere LHBTI’s met een religieuze achtergrond te lezen;
  • je te verdiepen in alternatieve interpretaties van het geloof (zie links bij de beschrijvingen van de verschillende religies);
  • iemand die je vertrouwt te vertellen over je verwarrende of tegenstrijdige gevoelens;
  • hulp te zoeken.