Christendom en LHBTI+

Er zijn zo’n 2 miljard christenen op de wereld. Ook zijn er veel verschillende stromingen binnen het christendom: rooms-katholiek, protestants, gereformeerd of evangelisch bijvoorbeeld. In verschillende kerken wordt verschillend gedacht over homo, lesbisch, bi of transgender zijn. Dit heeft te maken met hoe een gemeenschap de Bijbel interpreteert en met de cultuur binnen de gemeenschap. Het is dus niet te zeggen hoe het christendom over LHBTI+ denkt.

Verschillende opvattingen

Sommige christenen vinden homoseksualiteit en transgender een zonde, een straf van God of een ziekte die genezen zou moeten worden via het geloof. Anderen vinden dat je de gevoelens kunt hebben, maar dat je er niets mee mag doen.

Maar er zijn ook mildere overtuigingen. Sommige christenen menen namelijk dat je door God gemaakt bent en daardoor goed bent zoals je bent. Ook Jezus bleef trouw aan zichzelf. En er zijn stromingen die vinden dat liefde en trouw nooit verkeerd zijn. Als je een liefdevolle, monogame relatie aangaat, maakt het dan niet uit met wie. Er zijn dus verschillende manieren om er tegenaan te kijken vanuit het Christendom.

Als je in de war of somber bent, of je krijgt te maken met flinke weerstand vanuit je omgeving, zoek dan hulp. Er zijn hulpverleners die gespecialiseerd zijn in geloof en homoseksualiteit of transgender.

Organisaties voor christelijke LHBTI’s

Er bestaan ook groepen voor christelijke LHBTI’s. Hier praat je over je geloof en steun je elkaar.

  • Het CHJC.nl heeft bijvoorbeeld regiogroepen, er bestaat een Werkgroep Transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek;
  • De organisatie christenqueer.nl heeft een aparte jongerengroep;
  • Het LKP is het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit;
  • Wijdekerk is een platform voor christenen en LHBTI+. Op deze site staat een kaart van Nederland met kerken waarin LHBTI+’s welkom zijn.