Jodendom en LHBTI+

Er zijn zo’n 30 miljoen mensen die het Jodendom aanhangen op de wereld. Je hebt diverse geloofsstromingen binnen het Jodendom: orthodox, maar ook bijvoorbeeld liberaal en humanistisch. Onder Joodse gelovigen zijn er dus heel verschillende opvattingen over LHBTI-zijn. Dit heeft te maken met hoe Joden de Torah en de Talmoed interpreteren en met de cultuur binnen de gemeenschap: in sommige Joodse kringen is homoseksualiteit heel goed geaccepteerd en in andere kringen niet.

Opvattingen

Er zijn Joden die geloven dat homoseksualiteit een zonde, een ziekte of een stoornis is. Hier wordt vervolgens verschillend mee omgegaan. Sommige gelovigen vinden dat dit betekent dat je geen homo- of lesbische relatie moet aangaan maar een heterorelatie moet aangaan. Anderen vinden dat je alleen moet blijven. Er zijn ook Joden die vinden dat openlijke homoseksualiteit de familie-eer aantast. Dit gaat meer over cultuur dan over het geloof.

Sommige Joodse gelovigen gaan er vanuit dat de Thora en de Talmoed verbieden dat mannen anale seks hebben en vrouwen met hun geslachtsdelen tegen elkaar wrijven, maar dat andere vormen van seksualiteit, genegenheid en liefde tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling wel zijn toegestaan. Er er zijn Joden die ‘anders zijn’ niet verkeerd vinden. Juist het Joodse volk, dat in de geschiedenis vaak als ‘anders’ is gezien, zou respectvol moeten omgaan met mensen die ‘anders’ zijn, zo vinden zij.

Organisaties voor Joodse LHBTI+

In Amsterdam staat de moderne Joodse gemeenschap Beit Ha’Chidush open voor LHBTI+. Als je problemen ervaart, kun je ook een beroep doen op het Joods Maatschappelijk Werk.