Powered by

Deze website is onderdeel van de campagne Iedereenisanders van Movisie, COC en 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De hoofddoelstelling van deze campagne is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde copingsstrategieën door LHBTI-jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Betrokkenen

Deze website is ontwikkeld met behulp van verschillende experts op het gebied van suïcidepreventie en de emancipatie van LHBTI-jongeren. Ook hebben verschillende LHBTI-jongeren actief meegedacht en meegewerkt in het proces.

Hulporganisaties

De hulporganisaties waar deze website naar verwijst zijn met uiterste zorg uitgekozen. De ontwikkelaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze hulporganisaties. Bij klachten over hulporganisaties kunt u terecht bij de klachtencommissie van de instellingen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie en in opdracht van het ministerie van VWS.

Fotografie: Marjolein Annegarn en anderen
Filmpjes voor de campagne Iedereenisanders.nl: Transketeers
Ontwerp: Studio VDS, Joost van der Steen
Ontwikkeling: Elonisas